Κήρυγμα: Το σχέδιο του Θεού για τις έσχατες ημέρες - Ματθαίος κδ' 29

Ματθαίος κδ’ 29

Καί τότε θέλει φανή το σημείον του Υιού του ανθρώπου εν τω ουρανώ

Μαθήματα μέσα από το Λόγο του Θεού

[11] Καί τότε θέλει φανή το σημείον του Υιού του ανθρώπου εν τω ουρανώ | Λ. Φέγγος