Κήρυγμα: Το σχέδιο του Θεού για τις έσχατες ημέρες - Ματθαίος κδ' 3

Ματθαίος κδ’ 3

Βλέπετε μη σας πλανήση τις

Μαθήματα μέσα από το Λόγο του Θεού

[4] Βλέπετε μη σας πλανήση τις | Λ. Φέγγος