Κήρυγμα: Το σχέδιο του Θεού για τις έσχατες ημέρες - Ματθαίος κδ' 32

Ματθαίος κδ’ 32

Αληθώς σας λέγω, δεν θέλει παρέλθει η γενέα αύτη, εωσού γείνωσι πάντα ταύτα

Μαθήματα μέσα από το Λόγο του Θεού

[7] Αληθώς σας λέγω, δεν θέλει παρέλθει η γενέα αύτη, εωσού γείνωσι πάντα ταύτα | Λ. Φέγγος