Κήρυγμα: Το σχέδιο του Θεού για τις έσχατες ημέρες - Ματθαίος κδ' 7

Ματθαίος κδ’ 7

Πάντα δε ταύτα είναι αρχή ωδίνων

Μαθήματα μέσα από το Λόγο του Θεού

[3] Πάντα δε ταύτα είναι αρχή ωδίνων | Λ. Φέγγος