Κήρυγμα: Το σχέδιο του Θεού για τις έσχατες ημέρες - Ματθαίος κε

Ματθαίος κε

Αληθώς σας λέγω, δεν σας γνωρίζω

Μαθήματα μέσα από το Λόγο του Θεού

[15] Αληθώς σας λέγω, δεν σας γνωρίζω | Λ. Φέγγος