Κήρυγμα: Παραβολές - Ματθαίος κβ

Ματθαίος κβ

Είδεν εκέι άνθρωπον μη ενδεδυμέμον ένδυμα γάμου

Μαθήματα μέσα από το Λόγο του Θεού

Σειρά Μάθηματος:

Θέμα:

Ομιλητής:

Ημερομηνία:

[9] Είδεν εκέι άνθρωπον μη ενδεδυμέμον ένδυμα γάμου | Λ. Φέγγος