Κήρυγμα: Κηρύγματα Κυριακής - Παροιμίες γ' 13-26 & Λουκάς ι' 25-37

Παροιμίες γ’ 13-26 & Λουκάς ι’ 25-37

Κηρύγματα μέσα από το Λόγο του Θεού

Κηρύγματα Κυριακής - Παροιμίες γ' 13-26 & Λουκάς ι' 25-37 - Δ. Λαρίσης