Κήρυγμα: Κηρύγματα Κυριακής - Παροιμίες γ' 27-35 & Ιωάννης ς' 45-71

Παροιμίες γ’ 27-35 & Ιωάννης ς’ 45-71

Κηρύγματα μέσα από το Λόγο του Θεού

Κηρύγματα Κυριακής - Παροιμίες γ' 27-35 & Ιωάννης ς' 45-71 - Δ. Λαρίσης