Κήρυγμα: Μαθήματα Αγίου Πνεύματος - Πράξεις α' 4

Πράξεις α’ 4

Αλλά θέλετε λάβει δύναμιν, όταν επέλθη το Άγιον Πνεύμα εφ' υμάς

Μαθήματα μέσα από το Λόγο του Θεού

[10] Αλλά θέλετε λάβει δύναμιν, όταν επέλθη το Άγιον Πνεύμα εφ' υμάς | Λ. Φέγγος