Κήρυγμα: Μαθήματα Αγίου Πνεύματος - Πράξεις α

Πράξεις α

Τα χαρίσματα έρχονται μόνον όταν λάβης Πνεύμα Άγιον

Μαθήματα μέσα από το Λόγο του Θεού

Σειρά Μάθηματος:

Θέμα:

Ομιλητής:

Ημερομηνία:

[7] Τα χαρίσματα έρχονται μόνον όταν λάβης Πνεύμα Άγιον | Λ. Φέγγος