Κήρυγμα: Μαθήματα Αγίου Πνεύματος - Πράξεις β

Πράξεις β

Και πάς όστις αν επικαλεσθή το όνομα του Κυρίου, θέλει σωθή

Μαθήματα μέσα από το Λόγο του Θεού

[15] Και πάς όστις αν επικαλεσθή το όνομα του Κυρίου, θέλει σωθή | Λ. Φέγγος