Κήρυγμα: Κηρύγματα Κυριακής - Ψαλμός κδ' 1-10 & Ματθαίος ε' 1-20

Ψαλμός κδ’ 1-10 & Ματθαίος ε’ 1-20

Κηρύγματα μέσα από το Λόγο του Θεού

Κηρύγματα Κυριακής - Ψαλμός κδ' 1-10 & Ματθαίος ε' 1-20 - Δ. Λαρίσης