Κήρυγμα: Κηρύγματα Κυριακής - Ψαλμός ρκη & Λουκάς ιβ' 29-59

Ψαλμός ρκη & Λουκάς ιβ’ 29-59

Κηρύγματα μέσα από το Λόγο του Θεού

Κηρύγματα Κυριακής - Ψαλμός ρκη & Λουκάς ιβ' 29-59 - Δ. Λαρίσης