Κήρυγμα: Το σχέδιο του Θεού για τις έσχατες ημέρες - Ρωμαίους ιγ' 8

Ρωμαίους ιγ’ 8

Είναι λοιπόν η εκπλήρωσις του νόμου η αγάπη

Μαθήματα μέσα από το Λόγο του Θεού

[16] Είναι λοιπόν η εκπλήρωσις του νόμου η αγάπη | Λ. Φέγγος