Κήρυγμα: Το σχέδιο του Θεού για τις έσχατες ημέρες - Θεσσαλονικείς δ' 13

Θεσσαλονικείς δ’ 13

Με κέλευσμα, με φωνήν αρχαγγέλου, και με σάλπιγγα Θεού

Μαθήματα μέσα από το Λόγο του Θεού

[6] Με κέλευσμα, με φωνήν αρχαγγέλου, και με σάλπιγγα Θεού | Λ. Φέγγος