Μοιράσου την αγάπη του Θεού

Στις 25 Μαρτίου η Ελλάδα γιορτάζει την απόφαση των Ελλήνων να αποτινάξουν τον τουρκικό ζυγό και να ζήσουν ελεύθεροι. Η απόφαση αυτή έγινε πραγματικότητα. Οι Έλληνες την 25η Μαρτίου 1821 ξεσηκώθηκαν. Η Ελλάδα ελευθερώθηκε και σήμερα όλοι απολαμβάνουμε αυτή την ελευθερία.

Την ίδια ημέρα η Ελλάδα γιορτάζει τον Ευαγγελισμό της παρθένου Μαρίας. Ο άγγελος Γαβριήλ της φέρνει την καλή αγγελία. Αυτό σημαίνει Ευαγγελισμός. «Μη φοβού, Μαριάμ, διότι εύρες χάριν παρά τω Θεώ. Και ιδού, θέλεις συλλάβει εν γαστρί και θέλεις γεννήσει υιόν και θέλεις καλέσει το όνομα αυτού, Ιησούν. Ούτος θέλει είσθαι μέγας και Υιός Υψίστου θέλει ονομασθή» Λουκάς α:30.

Η παρθένος Μαρία εξέφρασε την απορία της στον άγγελο Γαβριήλ: «Πώς θέλει είσθαι τούτο, επειδή άνδρα δε γνωρίζω; Και αποκριθείς ο άγγελος, είπε προς αυτήν. Πνεύμα Άγιον θέλει επέλθει επί σε και δύναμις του Υψίστου θέλει σε επισκιάσει, διά τούτο και το γεννώμενον εκ σου άγιον, θέλει ονομασθή, Υιός Θεού» Λουκάς α:34.

Το χαρμόσυνο γεγονός που είχε προφητευθεί από πολλούς προφήτες, πριν εκατοντάδες χρόνια έγινε πραγματικότητα. Ήλθε ο Μεσσίας, ο Χριστός στη γη να μας φέρει το Ευαγγέλιο για να γνωρίσουμε όλη την αλήθεια μέσα στην αγάπη του Θεού και Πατέρα και να σταυρωθεί πληρώνοντας τις αμαρτίες κάθε ανθρώπου, για να μην κριθεί κανένας που δέχεται το Χριστό, αλλά να έχει αιώνια ζωή.

Ο ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ μας άνοιξε το δρόμο και μας έδωσε την ευκαιρία να μετανοήσουμε, που σημαίνει να επαναστατήσουμε για να ελευθερωθούμε από το καθεστώς της αμαρτίας, της ειδωλολατρίας και ψεύτικης φιλοσοφίας.

Ο Ίδιος ο Κύριος Ιησούς Χριστός αναλαμβάνει να μας φέρει μπροστά στον Ουράνιο Πατέρα καθαρούς και ελευθε-ρωμένους από την αμαρτία και τα πάθη τα οποία μας βασανίζουν. Το αίμα Του μας καθαρίζει από κάθε αμαρτία και ο Λόγος Του και το Πνεύμα Του μας γεννάει σε μια νέα ζωή απεξαρτημένη από όλα τα πάθη που μας κρατούν μέσα στη σκλαβιά. Πάθη, προκαταλήψεις, κακές συνήθειες, άγχος, μας κρατούν πολλές φορές σκλαβωμένους, αλλά όταν στη ζωή μας έλθει ο Ιησούς Χριστός μας ελευθερώνει από όλα αυτά.

Κανένας άνθρωπος δε δικαιολογείται να ζει αιχμάλωτος μέσα στην αμαρτία και την ανομία εφ’ όσον ο Χριστός μας δίνει την ευκαιρία να μετανοήσουμε και να Τον ακολουθήσουμε.

Όταν πήγε στη Ναζαρέτ που είχε μεγαλώσει, «εισήλθε κατά τη συνήθειά Του στη συναγωγή» και Του έδωσαν να αναγνώσει το βιβλίο του Ησαΐα. Ο Κύριος άνοιξε στο ξα ́(61ο) κεφάλαιο του Ησαΐα και διάβασε: «Πνεύμα Κυρίου είναι επ’ εμέ, διά τούτο με έχρισε, με απέστειλε δια να ευαγγελίζωμαι τους πτωχούς, δια να ιατρεύσω τους συντετριμμένους την καρδίαν, να κηρύξω προς τους αιχμαλώτους ελευθερίαν και προς τους τυφλούς ανάβλεψιν, να αποστείλω τους συντεθλασμένους εν ελευθερία διά να κηρύξω ευπρόσδεκτον Κυρίου ενιαυτόν» Λουκάς δ:18.

Αυτό το προφήτευσε ο Ησαΐας 750 χρόνια πριν γεννηθεί ο Ιησούς Χριστός. Τώρα οι πτωχοί έχουν ελπίδα, οι τυφλοί, οι καταπιεσμένοι, οι ανάπηροι και όλοι οι αδικημένοι της ζωής αυτής, έχουν μέλλον. Οι φτωχοί δεν θα είναι για πάντα φτωχοί, οι τυφλοί δεν θα είναι για πάντα τυφλοί, κάποτε θα έχουν νέα μάτια και οι παραλυτικοί κάποτε θα περπατάνε και θα σκιρτήσουν «ως μοσχάρια της φάτνης».

Πότε; Όταν θα έλθει ο Ιησούς Χριστός και θα βασιλέψει. Τότε οι άνθρωποι που Τον πιστεύουν και Τον ακολουθούν και έχουν τώρα λάβει «νέο πνεύμα και νέα καρδιά», θα λάβουν νέο σώμα άφθαρτο και αθάνατο. «Διότι πρέπει το φθαρτό τούτο να ενδυθεί αφθαρσίαν και το θνητό τούτο να ενδυθεί αθανασίαν» Α’ Κορινθίους ιε:53.

Θα μου πείτε, είναι αλήθεια αυτό ή μας το λέει ο Χριστός για να μας παρηγορήσει; Ο Ιησούς Χριστός ποτέ δεν παρηγόρησε ψεύτικα κανένα άνθρωπο. Πάντοτε έλεγε: «Αληθώς, αληθώς, σας λέγω». Στον Ιωάννη που φανέρωσε την Αποκάλυψη, του είπε: «Γράψον, διότι ούτοι οι λόγοι είναι αληθινοί και πιστοί». Αποκάλυψη κα:5.

Η μακάρια ελπίδα των πιστών Χριστιανών είναι να έλθει ο Ιησούς Χριστός και να μας ελευθερώσει από τον κόσμο αυτό του μίσους, της κακίας, της αδικίας και τη σαρκολατρείας.

Λεωνίδας Φέγγος