Μοιράσου την αγάπη του Θεού

Δεν πιστεύουμε σ’ έναν ανύπαρκτο Χριστό, ούτε σε ένα Χριστό, θρησκευτικό σύμβολο κάποιας χριστιανικής θρησκείας, ούτε σ’ ένα πεθαμένο πρόσωπο που το μνημονεύουμε συνέχεια προς όφελός μας.

Πιστεύουμε σ’ ένα πρόσωπο που ήλθε από τον ουρανό και ενσαρκώθηκε δια της παρθένου Μαρίας και μας δίδαξε όλη την αλήθεια του Λόγου του Θεού και σταυρώθηκε για τις αμαρτίες μας και αναστήθηκε και αναλήφθηκε και «εκάθισε στα δεξιά του Πατέρα μεσιτεύων υπέρ ημών».

Αυτό το πρόσωπο είναι ο Υιός και Λόγος του Θεού, ο Ιησούς Χριστός, αναστημένος και ζωντανός, έτοιμος να μιλήσει μαζί σου και να σου απαντήσει σε κάθε αίτημά σου και σε κάθε αναζήτησή σου.

Ζήτησέ Τον και θα Τον βρεις. Μην Τον ζητάς σε νεκρά πράγματα και μνημεία πέτρινα και θρησκευτικές τελετές. «Τι ζητείτε τον ζώντα μετά των νεκρών».

Ο Ίδιος μας παρήγγειλε: «Αιτείτε και θέλει σας δοθή, ζητείτε και θέλετε ευρεί, κρούετε και θέλει σας ανοιχθή, διότι πας ο αιτών λαμβάνει και ο ζητών ευρίσκει και εις τον κρούοντα θέλει ανοιχθή» Ματθαίος ζ:7-9. Η πρόκληση αυτή του Κυρίου μας σε κάθε άνθρωπο που θέλει να μάθει αν πράγματι ο Ιησούς Χριστός είναι ο μόνος Σωτήρας και αν πράγματι είναι ανεστημένος και ζωντανός, είναι πάρα πολύ ειλικρινής και πρακτική για να κάνει κάθε άνθρωπο αναπολόγητο.

Αν θέλεις να διαπιστώσεις για κάποιο πρόσωπο που σε ενδιαφέρει, αν ζει, ο καλύτερος τρόπος είναι, να πας στο σπίτι που μένει, να κτυπήσεις την πόρτα και να δεις με τα μάτια σου. Αν ζει ο άνθρωπός σου, θα σου ανοίξει την πόρτα και θα τον δεις, θα μιλήσεις μαζί του και θα σου λυθεί κάθε απορία. Πού είναι η πόρτα του Χριστού; Η πόρτα του Ιησού Χριστού είναι μέσα στο σπίτι σου, μέσα στο δωμάτιό σου, όπου μπορείς να γονατίσεις και να φωνάξεις ελεύθερα: «Ιησού Υιέ του Θεού, πού είσαι; Σου κτυπώ την πόρτα όπως μου είπες, άνοιξέ μου να Σε γνωρίσω». Όσοι το έκαναν αυτό με ειλικρίνεια και δίψα της ψυχής, βρήκαν τον Χριστό και ο Χριστός τους έσωσε.

Άνθρωποι εκ πεποιθήσεως άθεοι και εμπαίκτες, έγιναν οι καλύτεροι χριστιανοί και μένουν στο Χριστό διαπρήσιοι κήρυκες, διότι τον γνώρισαν προσωπικά. Δεν πείσθηκαν από επιχειρήματα μερικών σοφών ανθρώπων, αλλά οι ίδιοι έγιναν δόκιμοι της αγάπης και της παρουσίας του Ιησού Χριστού.

Ποιος μπορεί τον μαινόμενο Σαούλ, που κατεδίωκε την εκκλησία και κτυπούσε τους χριστιανούς και τους έσερνε στις φυλακές, να τον πείσει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι αναστημένος και ζωντανός και είναι ο αναμενόμενος Μεσσίας; Ο ίδιος ο Σαούλ που μετά την αποκάλυψη του Χριστού ονομάσθηκε Παύλος, ο μεγάλος απόστολος των εθνών, γράφει στον Τιμόθεο: «Και ευχαριστώ τον ενδυναμώσαντά με ΙησούνΧριστόν τον Κύριον ημών, ότι ενέκρινε πιστόν και έταξεν εις την διακονίαν εμέ, τον πρότερον όντα βλάσφημον, και διώκτην και υβριστήν ηλεήθην όμως διότι αγνοών έπραξα εν απιστία» Α ́ Τιμόθεου, α:12.

Ο Ίδιος ο Ιησούς Χριστός τον έπεισε τον διώκτη και υβριστή Σαούλ ότι είναι ανεστημένος και ζωντανός, όταν στην οδό προς την Δαμασκό, «εξαίφνης ήστραψε περί αυτόν φως από του ουρανού» και άκουσε την φωνή του Ίδιου του Ιησού Χριστού: «Σαούλ, Σαούλ τι με διώκεις;» Ο Σαούλ ρώτησε: «Ποιος είσαι Κύριε;» Και ο Κύριος είπε: «Εγώ είμαι ο Ιησούς τον οποίον συ διώκεις, σκληρόν σοι είναι να λακτίζης προς κέντρα» Πράξεις θ:3-6. Ο απόστολος Παύλος όχι μόνο πείσθηκε με προσωπική πείρα, αλλά και αφιερώθηκε ολοκλήρως πια στην υπηρεσία του Ιησού Χριστού.

Ο Ιησούς Χριστός είναι ανεστημένος και ζει και μπορεί με τον ίδιο ή άλλο τρόπο να φανερωθεί σε κάθε άνθρωπο που θα Tον ζητήσει. Ζήτησέ Τον κι εσύ.

Λεωνίδας Φέγγος