Μοιράσου την αγάπη του Θεού

Σε λίγες ημέρες θα γιορτάσουμε τη γέννηση του Μεγάλου Σωτήρα Ιησού Χριστού. Σε όλο τον κόσμο γιορτάζεται η γέννηση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού με θορυβώδεις και έντονες εκδηλώσεις. Με μουσικές, στολισμούς, φαγοπότι, κάλαντα, αναπαραστάσεις και πολλές ευχές για χρόνια πολλά. Γιατί γιορτάζουμε τόσο έντονα τη γέννηση του Ιησού Χριστού; «Σήμερον γεννήθηκε εις εσάς Σωτήρ, Χριστός, Κύριος».

Είναι αλήθεια ότι ο Σωτήρας του κόσμου γεννήθηκε και έφερε σωτηρία στον κόσμο χωρίς όπλα, χωρίς πυραύλους και αεροπλάνα, χωρίς σκοτωμούς και πολέμους. Μόνο με την αγάπη, μόνο με το Ευαγγέλιο στο χέρι. Όταν απέστειλε τους αποστόλους, τους είπε: «Υπάγετε εις όλον τον κόσμον και κηρύξατε το Ευαγγέλιο εις όλην την κτίσιν. Όστις πιστεύση και βαπτισθή, θέλει σωθεί, όστις όμως απιστήση, θέλει κατακριθή». Μάρκος ιστ:15. Ξεκίνησαν οι απόστολοι από το ανώγειο της Ιερουσαλήμ και την ημέρα της Πεντηκοστής ήλθε το Πνεύμα το Άγιο τους έδωσε δύναμη «και επλήσθησαν άπαντες Πνεύματος Αγίου και ήρχισαν να λαλώσι ξένας γλώσσας καθώς το Πνεύμα έδιδεν εις αυτούς να λαλώσι». Πράξεις β:1-4.

Ο απόστολος Πέτρος με τους έντεκα στάθηκε και κήρυξε στα πλήθη που ήσαν μαζεμένα από όλο τον κόσμο για τη γιορτή της συγκομιδής, επί τρία λεπτά και πίστεψαν και βαπτίσθηκαν στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, τρεις χιλιάδες ψυχές.

Το έργο του Χριστού άρχισε, το Ευαγγέλιο κηρύχθηκε σε όλο τον κόσμο, εν μέσω αντιδράσεων, διωγμών και σφαγών, αλλά τελικώς επικράτησε. Η Ρωμαϊκή αυτοκρατορία έπεσε, το όνομα του Χριστού μπήκε στη χρονολογία του κόσμου, οι άνθρωποι όλοι γιορτάζουν σήμερα με μεγάλη χαρά τη γέννηση του Χριστού.

Ο Ιησούς Χριστός δίδαξε την αγάπη του Θεού και την έζησε. Μας μίλησε για την αιώνια ζωή και μας υποσχέθηκε ότι θα πάει κοντά στον Πατέρα, θα μας ετοιμάσει τόπο και θα έλθει πάλι να μας παραλάβει για να ζήσουμε κι εμείς όπου θα είναι ο Ίδιος, μαζί Του αιώνια. Όσο για τις αμαρτίες μας και τις ενοχές μας, θυσιάστηκε ως «αμνός του Θεού» και με το αίμα Του μας καθαρίζει κάθε μέρα «από πάσης αμαρτίας». Δε χρειάζεται πια να θυσιάζουμε ένα αρνί κάθε τόσο και να ραντιζόμαστε με το αίμα του για να συγχωρηθούν οι αμαρτίες μας, όπως έκαναν οι Εβραίοι. Ο Ιησούς Χριστός με μία θυσία, όχι κάποιου αρνιού, αλλά του Ίδιου Του του Εαυτού, μας έδωσε τη δυνατότητα να ζητάμε τον ιλασμό και να τον παίρνουμε. «Αυτός είναι ιλασμός των αμαρτιών ημών και ουχί μόνον των ημετέρων αλλά περί όλου του κόσμου». Α’ Ιωάννου β:1.

Όταν ο άγγελος Γαβριήλ ανήγγειλε στην Παρθένο Μαρία ότι θα γεννήσει Υιόν, δια του Πνεύματος του Αγίου και θα τον ονομάσει Ιησούν που σημαίνει Σωτήρας, την πληροφόρησε ότι Αυτός θα είναι ο Υιός του Θεού ο Οποίος θα λάβει σώμα ανθρώπινο, δια του σώματός της και θα λυτρώσει κάθε άνθρωπο που θα Τον επικαλεσθεί. Στη Βηθλεέμ, την ημέρα που γεννήθηκε ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός και σπαργανώθηκε από τη μητέρα Του Μαρία και τοποθετήθηκε σε μία φάτνη, στην πεδιάδα όπου οι ποιμένες έβοσκαν τα πρόβατά τους, άστραψε φως και ο άγγελος του Πατέρα Θεού, τους φώναξε: «Μη φοβείσθε, διότι ιδού, ευαγγελίζομαι εις εσάς χαράν μεγάλην, ήτις θέλει είσθαι εις πάντα τον λαόν, διότι σήμερον εγεννήθη εις εσάς εν πόλει Δαβίδ Σωτήρ, όστις είναι Χριστός Κύριος». Λουκάς α:10,11.

Ο Χριστός σταυρώθηκε και οι εχθροί της αλήθειας, οι διάφοροι Φαρισαίοι, νόμισαν ότι τέλειωσαν με ένα ενοχλητικό αιρεσιάρχη, «αυτόν τον πλάνο», όπως τον αποκαλούσαν. Δυστυχώς όμως γι’ αυτούς, την τρίτη ημέρα αναστήθηκε και άρχισε το μεγάλο έργο της Σωτηρίας των ανθρώπων. Κηρύχθηκε το Ευαγγέλιο και συνεχίζει να κηρύττεται σε όλο τον κόσμο και ιδιαιτέρως σήμερα εκπληρώνεται η προφητεία του Μεγάλου Θεού και Σωτήρα μας Ιησού Χριστού, όταν είπε: «Και θέλει κηρυχθή τούτο το Ευαγγέλιο της Βασιλείας σε όλο τον κόσμο και μετά θέλει ελθεί το τέλος».Ματθαίος κδ:14.

Τώρα, εκ δεξιών του Πατρός ζει και μεσιτεύει και ακούει τις προσευχές των πιστών και απαντάει και κάνει θαύματα. Και πάλι θα έλθει για να κάνει την παρουσία Του και να διορθώσει τον αδιόρθωτο κόσμο μας.

Λεωνίδας Φέγγος