Σειρά Μαθήματος: Μαθήματα Αγίου Πνεύματος

Μαθήματα Αγίου Πνεύματος

Μαθήματα μέσα από το Λόγο του Θεού. Κηρύγματα Ευαγγελίου με ομιλητή τον Λεωνίδα Φέγγο.